Mikael Nørby-Lassen

Produktkonsulent


Alder: 52år
Profession: Tidligere selvstændig landmand, nu produktkonsulent. Forhenværende Bestyrelsesmedlem af Nationalpark Vadehavet
Mentor for arbejdsplads integration.
Bopæl: Farup sogn, Ribe

Jeg er din stemme ind i byrådet og vil arbejde for, at de problemstillinger vi borgere oplever i hverdagen, bliver taget op i byrådet.

Miljøpolitik :
Naturbeskyttelse går hånd i hånd med naturbenyttelse til gavn for erhverv og borgere.

Arbejdsmarkedspolitik:
Styrkelse af inkluderingen på arbejdsmarkedet til arbejdsgivere  og arbejdstagere.

Turisme:
Turismen skal styrkes i kommunen under hensyntagen til landbrug og øvrigt erhverv.