Kurt Bjerrum

Gårdejer


Alder: 59 år
Bopæl: Jernved

Din lokale stemme

Fokusområder:

Landistrikter og foreningslivet skal have gode udviklingsmuligheder
Unge og Uddanelse, fokus på fremtidens arbejdskraft
Gode vilkår for erhvervslivet i hele kommunen
Dialogbaserede løsninger til gavn for borgerne