Hans Erik Andersen

Mejerist


Alder: 54 år
Bopæl: Gørding

Vi vil gøre Esbjerg kommune attraktiv sammen

Fokus på øget bosætning i hele kommunen
Udbud af byggegrunde i hele kommunen
Der skal være gode servicetilbud, offentlig som private i hele livet
Gode og spændende fritids- og kulturtilbud
Inddragelse af lokalråd og høringsparter
Vi skal fastholde en stærk erhvervspolitik
Fokus på god økonomi i kommunen