Vita Zenner

Vedligeholdelseschef


Bopæl: Omme v. Bramming

Synergi mellem kommune og region

Det nære sundhedsvæsen skal udbygges og tilpasses borgernes behov.
Kollektiv- og blødtrafik skal være et nemt alternativ.
Uddannelserne skal matche vores erhvervsliv.
Energioptimering af kommunale og regionale bygninger skal prioriteres.
Vi skal værne om vores kulturperler.
Stem lokalt og få indflydelse.