Tina Skov Larsen

Bioanalytiker


Alder: 49 år
Bopæl: Ribe

Ordentlighed. Respekt. Handlekraft. 

Attraktive nærområder og øget bosætning  Tilgængelighed – også for handicappede Styrke samarbejdet mellem kommune, sygehuse og almen praksis, samt private aktører, med borgeren i centrum Borgerens frie valg og mulighed for fritvalgsordninger – hele livet.

Styrke erhvervslivet og turismen.