Peder Tørnqvist

Virksomhedskonsulent


Alder: 60 år
Bopæl: Ribe

Din garant for ordentlighed og handling

Bedre uddannelsesvejledning
Erhvervsfolk bør i højere grad inddrages i uddannelsesvejledningen

Sikring mod oversvømmelser
Jeg vil kæmpe for en udlicitering af al vandløbsvedligehold, for at sikre at dette sker i fremtiden

Øget Bosætning
Fokus på gode servicetilbud og spændende fritids- og kulturtilbud