Henning Ravn

Politiker/tidl. vicepolitikommissær


Bramming

Din lokale stemme der ser, lytter og agerer.  

Ældrepleje i top og ensomhed bekæmpes.
Plejepersonale skal lønnes bedre.
Handicapområdet i fokus.
Skolerne skal have et løft.
Bolig og erhvervs grunde i hele kommunen.
Cykelstinettet udbygges = sikre skoleveje.
Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser nedbringes.
Øge bosætning og arbejdskraft.