Anders Rohr Jørgensen

Selvstændig


Alder: 41 år
Bopæl: Ribe

Vi skal have de bedste pasnings- og fritidstilbud til vores børn og unge.

Bedre samspil mellem kommune, erhvervsliv og handelsstandsforeningerne.

Turismen og hele den maritime historie og muligheder, skal styrkes og forankres i Ribe.

Fortsat arbejde på forbedret vandløbsvedligehold.